Porażenie dziecięce

Porażenie dziecięce - co to takiego?

Jest to schorzenie dotyczące dzieci, u których wystąpiły niedowłady lub porażenia kończyn oraz wiele innych objawów, mających związek przyczynowy z różnymi nieprawidłowymi czynnikami, które uszkodziły będący w rozwoju układ nerwowy. Do uszkodzeń tych może dojść w czasie ciąży, porodu lub w okresie okołoporodowym (tj. wkrótce po urodzeniu się dziecka). Mózgowe porażenie dziecięce nie stanowi określonej, odrębnej jednostki chorobowej, a jest zespołem wielu objawów chorobowych. U dzieci dotkniętych tą chorobą stwierdza się różnego stopnia i różnej lokalizacji niedowłady kończyn, połączone głównie ze wzmożonym napięciem mięśniowym, ruchy mimowolne, zaburzenia zborności ruchów i równowagi. Oprócz dominujących zaburzeń ruchowych, zespołowi temu mogą towarzyszyć: różnego stopnia opóźnienie rozwoju umysłowego, zaburzenia w zachowaniu, padaczka, uszkodzenie narządu wzroku, słuchu, nieprawidłowości w rozwoju mowy. Dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym może urodzić się w każdej rodzinie, niezależnie od jej warunków i statusu społecznego. Choroba ta nie jest dziedziczna ani zaraźliwa, nie jest w zasadzie również groźna dla życia. Przyjmuje się, że na każde 1000 żywo urodzonych dzieci przeciętnie u l-3, a nawet według niektórych statystyk u 1-5, występują objawy mózgowego porażenia dziecięcego. Liczby te nie obejmują innych przyczyn uszkodzenia mózgu, takich, które powstały po porodzie (np. u dziecka kilkuletniego w związku z ropnym zapaleniem mózgu i opon, urazem czaszki itp.), a także "czystych" upośledzeń w rozwoju umysłowym bez zajęcia neuronu ruchowego, tj. bez porażeń czy niedowładów kończyn.

Serdecznie zapraszamy do częstszych odwiedzin naszego skromnego serwisu Internetowego. Postaramy się w miarę aktualizować informacje zawarte na naszych stronach. W przyszłości planujemy zwiększenie ilości artykułów, które będą dotyczyły różnorodnych problemów ze zdrowiem naszych pociech. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią naszego skromnego serwisu internetowego.

strony www agrozdrowie www.aneva.pl/produkty.html www.laclinique.pl